BeagleBone


Няма продукти в тази категория.

Специални оферти

mbed NXP LPC11U24
mbed NXP LPC11U24
75.00лв  45.00лв
USB камера за ODROID
USB камера за ODROID
41.00лв  36.00лв

mbed Application Board
mbed Application Board
95.00лв  60.00лв
FlyPort Ethernet
FlyPort Ethernet
70.00лв  45.00лв

Кутия за Cubietruck
Кутия за Cubietruck
19.00лв  16.00лв


Ардуино Yun /Arduino Yún/
Ардуино Yun /Arduino Yún/
138.00лв  123.00лв


Очаквани продукти
Име на артикул Очаквана дата
ODROID-C2 06.03.2018
Makeblock mBot Ranger Robot Kit - Bluetooth версия 28.02.2018
Makeblock mBot v1.1 - Bluetooth версия 27.02.2018
Copyright © 2011 - 2018 Erelement.