Цена:

Няма наличност

GSM/GPRS Shield за Ардуино, SIM900

 
Не се поддържа в наличност: Алтернативни продукти: GSM модули
 
GSM/GPRS Shield позволява на Ардуино микроконтролерни платки връзка и комуникация с GSM мрежа. С помощта му могат да се получават/изпращат съобщения (SMS), да се приемат/правят обаждания и да се осъществява връзка с интернет през GPRS мрежа.
 
Изграден е с Quad-Band GSM/GPRS модул SIM900 – datasheet. Има слот за SIM карта, три бутона, конектори за връзка с Ардуино, светодиоди за индикиране статуса на модула, конектор за антена и два куплунга за слушалки и микрофон. Бутоните служат за вкл/изкл, рестартиране на GSM модула и рестартиране на Ардуино платката, върху която е монтиран.
 
GSM/GPRS модулът се управлява и конфигурира по сериен UART интерфейс чрез използване на АТ команди. Има джъмпери за определяне на серийната комуникация с Ардуино – хардуерна ''HW'' или софтуерна ''SW'' (по подразбиране). Към цифровите I/O D8 и D9 на Ардуино са изведени портовете за rst и pwr на GSM модула, с цел вкл/изкл и рестартирането на модула да се осъществява и с помощта на Ардуино, а не само от бутоните.
 
Shield-модулът е напълно съвместим с Ардуино библиотеката - GSM Shield Library на Open Electronics, която е разработена за SIM900 модули, но за SMS и обаждания има възможност да работи и с официалната библиотека на Ардуино - GSM library, служеща за управление на Arduino GSM Shield.
 
Важно: При нормална работа е възможно консумациатя на ток да надвиши 1А и USB захранването на Ардуино да не може да осигури необходимата мощност за GSM Shield-a. Препоръчително е да се използва външно захранване: 5V/2A на пина 5V, DC адаптер (7V-12V/1А-2A) или батерия на захранващия куплунг или Vin.
 
Комплектът съдържа:
 • GSM Shield – 1бр.
 • Антена – 1бр.
 
Характеристики:
 • Размери (без антена): 76mm x 53mm
 • GSM модул: QUAD-Band GSM/GPRS SIM900
 • Управление и конфигуриране по UART с АТ команди
 • Конектори за слушалки и микрофон
 • Кондензатор за RTC
 • Захранване: препоръчително 5V (1,5A - 2A) на пина 5V или с напрежение от Ардуино платката, която ще управлява модула
 • Потребителски бутони за вкл/изкл, рестартиране на GSM модула и рестартиране на Ардуино
 • Конфигуриране на серийната връзка с джъмпери:
  • Софтуерна SW (по подразбиране) – цифрови D2 и D3 на Ардуино
  • Хардуерна HW – цифрови D0 и D1
 
Допълнителна информация:
 • SIM900 AT Commands Manual. Описание и списък на АТ командите
 • GSM Shield Library. Библиотека за Ардуино на Open Electronics за SIM900/SIM908
 • Arduino GSM library. Библиотека на Ардуино за M10, която може да се използва за SMS и/или обаждания, но не и за връзка с интернет
 • Схема (zip)
 • Arduino GSM/GPRS Shield. Сайт на производителя
 
 

 

 • Арт.код: 2340
 • Производител: TinySine - Китай
Всички цени са с включен ДДС.

Copyright © 2011 - 2019 Erelement.