Eкспериментална платка, двуслойна 50mm x 70mm - Кликнете на изображението, за да го затворите