ARPI600 - експериментална платка за Raspberry Pi, 11-ch ADC, PCF8536 RTC, USB-UART CP2102 - Кликнете на изображението, за да го затворите