RPi Motor Driver Board, MC33886 - драйвер за два мотора за Raspberry Pi, 7-40V 5A - Кликнете на изображението, за да го затворите