Цена: 9.00лв

Добави към количката:

Сензор за движение /PIR Sensor/

 
Сензор за движение PIR, инфрачервен, засича обекти – източници на инфрачервена светлина 7μm - 14μm. Подходящ е за отчитане на човешко движение, защото хората излъчват инфрачервен сигнал от 8μm до 14μm
 
Има голям ъгъл на засичане 120 градуса и обхват до 6 метра. Когато има движение в обхвата на сензора, на порта OUT се генерира за няколко секунди цифров сигнал с високо ниво - единица (3,3V). Порта OUT може да осигури изходен ток до 100mA, НЕ може да се използва за директно захранване на консуматори, като LED ленти, комутатори, мотори и т.н.
 
Захранва се с напрежение 5V - 12V и консумира под 1mA ток. След подаване на захранване към модула е необходимо да се изчака няколко секунди докато сензорът сработи нормално. 
 
Характеристики:
 • Размери: 37мм х 26мм х 25мм
 • Захранване: 5V - 12V
 • Консумация на ток: до 1 mA
 • Изходен сигнал: единица (3,3V) – засечено движение, нула – няма движение
 • При засечено движение изходът остава активен за няколко секунди
 • Ъгъл на засичане: приблизително 120°
 • Обхват: приблизително до 6м
 • Напрежение на порта OUT при засечено джижение: 3,3V
 • Максимален изходен ток на порта OUT: до 100mAНЕ може да се използва за директно захранване на консуматори, като LED ленти, комутатори, мотори и т.н.
 
Важно: PIR сензорите са много чувствителни и се използват предимно в алармени системи. Препоръчително е, при експериментиране, модулът да не се монтира в непосредствена близост до микрконтролерна платка, да е неподвижен и да не се придържа с ръце, за да се избегне задействане на изхода при липса на движение.
Препоръчително е модулът да не се захранва с напрежение по-ниско от 4,5V. При захранване с по-ниско напрежение, например 3,3V, сензорът няма да работи нормално и ще се активира непрекъснато!
 
Пример с Ардуино:

int ledPin = 13;  // choose the pin for the LED
int inputPin = 2; // choose the input pin (for PIR sensor)
int pirState = LOW;// we start, assuming no motion detected
int val = 0;    // variable for reading the pin status
 
void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare LED as output
 pinMode(inputPin, INPUT); // declare sensor as input
 
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop(){
 val = digitalRead(inputPin);// read input value
 if (val == HIGH) {     // check if the input is HIGH
  digitalWrite(ledPin, HIGH);// turn LED ON
  if (pirState == LOW) {
   // we have just turned on
   Serial.println("Motion detected!");
// We only want to print on the output change, not state
   pirState = HIGH;
  }
 } else {
  digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED OFF
  if (pirState == HIGH){
   // we have just turned of
   Serial.println("Motion ended!");
// We only want to print on the output change, not state
   pirState = LOW;
  }
 }
}

 

 • Арт.код: 2152
 • Производител: ITEAD Китай
Всички цени са с включен ДДС.

Copyright © 2011 - 2023 Erelement.