Цена:

Няма наличност

Yun Shield

 
Нова версия: Yun Shield v2.4
 
Yun Shield позволява на Ардуино LeonardoUnoMega и Ардуино съвместими платки да се използват и работят като Ардуино Yun. Предназначен е за монтаж върху Ардуино микроконтролерни платки и най-често се използва за изграждане на Internet of Things проекти.
 
Изграден е с Dragino Wi-Fi IoT модул с Atheros AR9331 чипсет с инсталиранa Linux базирана операционна система OpenWRT Linino. Dragino поддържа Wi-Fi, Ethernet, USB2.0 и др. и е напълно съвместим с Yun модула използван в официалната версия на Ардуино - Arduino Yun.
 
Работното напрежение на модула е 3,3V / 5V, което се конфигурира от джъмпер. Може да се захранва от външен захранващ източник през вграден регулатор или с напрежение осигурено от Ардуино платката, върху която трябва да се монтира. Препоръчително е да се използва външно захранване (DC Адаптер 7V - 12V или батерия), подавано през DC куплунга на Ардуино или пина VIN.
 
Платката е с размери, форма и разположение на конекторите за I/O портовете като на Ардуино Shield модул. Има Ethernet RJ-45 куплунг, женски USB-А конектор, uFL конектор за Wi-Fi антена, 4 светодиода, бутон, джъмпер за избор на работно напрежение (3,3V или 5V) и ICSP конектор за SPI.
 
Yun Shield работи с последна версия Arduino IDE 1.5.x, където в менюто Boards е необходимо да се избере Arduino Yun и позволява безжично Wi-Fi програмиране на Ардуино платката, върху която е включен (парола: dragino). С добавянето на Yun Shield към Ардуино Leonardo или Freaduino Leonardo, се осигурява напълно съвместима Arduino Yun платка.
 
Комплектът съдържа:
 • Yun Shield за Ардуино - 1бр.
 • PCB антена с uFL конектор - 1бр.
 
Характеристики:
 • Linux модул: Dragino HÉ 
  • Atheros AR9331 чипсет, 400MHz
  • RAM 64MB, Flash 16MB
  • Ethernet, Wi-Fi, USB-Host и др.
  • OS: Open Source OpenWRT - Linino
 • Захранване: 5-12V на пина VIN или от Ардуино
 • Работно напрежение I/O портове: 3,3V/5V
 • Поддържа: Ethernet, Wi-Fi, USB2.0
 • uFL конектор за Wi-Fi антена (включена в комплекта)
 • Ардуино Yun съвместим
 • Програмира се с Arduino IDE 1.5.x
 • Позволява безжично Wi-Fi програмиране на Ардуино платки
 
Допълнителна информация:
 • Dragino. Сайт на производителя
 • Dragino Yun Shield. Подробно описание, ръководство и примери
 • Connect with Arduino BoardsРъководство за конфигуриране на различните видове Ардуино платки за работа с Yun Shield. При монтаж върху Leonardo не се изисква конфигуриране
 • Dragino HE - datasheet
 • Arduino Yun. Описание на платката, на която е базиран Linux модула на Yun Shield 
 
 
 • Арт.код: 2444
 • Производител: Dragino - Китай
Всички цени са с включен ДДС.

Copyright © 2011 - 2023 Erelement.